Skip to content

Dit zijn wij!

Combinatie Jeugdzorg behandelt en begeleidt kinderen, jongeren en hun gezinnen met ingewikkelde opgroei- en opvoedproblemen. Onze behandeling is gezinsgericht, we werken intensief samen met en in het gezin en hun sociale netwerk. Onze ambitie is om elk kind een thuis & toekomst te geven. Samen met het gezin werken we aan het oplossen of hanteerbaar maken van de problemen en het versterken van de eigen kracht en mogelijkheden. Het liefst helpen we in de eigen leefomgeving van kind en gezin maar als het nodig is, bieden we een tijdelijke of permanente opvoedingsomgeving in een van onze behandelgroepen, pleeggezinnen of gezinshuizen.

Onze organisatie werkt vooral in Zuidoost-Brabant. We hebben hoofdlocaties in Eindhoven, Helmond en Veldhoven en ongeveer 30 kleinere locaties verspreid over de regio. Ook onze circa 450 pleeggezinnen wonen vooral in deze regio. Kijk voor meer informatie ook eens op onze website.

De medewerkers van Combinatie Jeugdzorg zijn bevlogenbetrokken en trots op hun werk en op de organisatie. Zij verbinden zich graag voor langere tijd aan de organisatie en waarderen hun werkgever als “Beste werkgever van 2022”.

Werken bij ...

Werken bij Combinatie Jeugdzorg betekent werken in een omgeving waar vakmanschap vanzelfsprekend is. Wij bieden volop mogelijkheden op het gebied van professionalisering en ontwikkeling in een lerende werkomgeving. Zo hebben we een uitgebreid intern scholingsprogramma, een eigen Expertisecentrum Beroepsontwikkeling voor jeugd- en gezinsprofessionals en kennen we ruime voorwaarden voor het vergoeden van het volgen van opleidingen. Ook hebben we veel aandacht voor duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, persoonlijke ontwikkeling en werkgeluk/-plezier. Als medewerker van Combinatie Jeugdzorg lever je een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de jeugdzorg die wij bieden. Je werkt in een professionele werkomgeving waar ontwikkeling centraal staat. Dit doe je samen met betrokken collega’s in een informele sfeer.

Combinatie Jeugdzorg heeft als kernwaarden: vertrouwen, verbinden, kracht, plezier en trots. Deze begrippen geven kleur en sturing aan de manier waarop we onze organisatie hebben ingericht en welke bedrijfscultuur wij nastreven. Wij gunnen elk kind een thuis & toekomst. We doen wat helpt. We luisteren goed naar het verhaal van elk kind en gezin en gaan samen aan de slag. We doen ons werk vanuit betrokkenheid, oprechte aandacht, passie en respect. Bij ons staat de mens voorop. Kinderen en gezinnen kunnen rekenen op deskundige hulpverleners die er voor ze zijn. Die het verschil maken. Die niet loslaten maar durven zoeken naar creatieve oplossingen. We hebben oog en oor voor problemen én geloven dat in ieder kind en iedere ouder kracht en talent schuilt. 

Jaarmagazine 2021&CO

Ieder jaar brengen wij een gevarieerd en kleurrijk magazine uit. In interviews en andere artikelen lees je over de belangrijkste ontwikkelingen van 2021.

Ons werkgebied

Onze bijna 500 professionals werken in Zuidoost-Brabant. We hebben hoofdlocaties in Eindhoven, Helmond en Veldhoven en ongeveer 30 kleinere locaties verspreid over de regio. Ook onze circa 450 pleeggezinnen wonen vooral in deze regio.

Vragen?

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met onze recruiter Naomi.