Skip to content

Dit zijn wij!

Combinatie Jeugdzorg behandelt en begeleidt kinderen, jongeren en hun gezinnen met ingewikkelde opgroei- en opvoedproblemen. Onze behandeling is gezinsgericht, we werken intensief samen met en in het gezin en hun sociale netwerk. Onze ambitie is om elk kind een thuis & toekomst te geven. Samen met het gezin werken we aan het oplossen of hanteerbaar maken van de problemen en het versterken van de eigen kracht en mogelijkheden. Het liefst helpen we in de eigen leefomgeving van kind en gezin maar als het nodig is, bieden we een tijdelijke of permanente opvoedingsomgeving in een van onze behandelgroepen, pleeggezinnen of gezinshuizen.

Onze organisatie werkt vooral in Zuidoost-Brabant. We hebben hoofdlocaties in Eindhoven, Helmond en Veldhoven en ongeveer 30 kleinere locaties verspreid over de regio. Ook onze circa 450 pleeggezinnen wonen vooral in deze regio. Kijk voor meer informatie ook eens op onze website.

De medewerkers van Combinatie Jeugdzorg zijn bevlogenbetrokken en trots op hun werk en op de organisatie. Zij verbinden zich graag voor langere tijd aan de organisatie en waarderen hun werkgever als “Beste werkgever van 2022-2023”.

Werken bij ...

Werken bij Combinatie Jeugdzorg betekent werken in een omgeving waar vakmanschap vanzelfsprekend is. Wij bieden volop mogelijkheden op het gebied van professionalisering en ontwikkeling in een lerende werkomgeving. Zo hebben we een uitgebreid intern scholingsprogramma, een eigen Expertisecentrum Beroepsontwikkeling voor jeugd- en gezinsprofessionals en kennen we ruime voorwaarden voor het vergoeden van het volgen van opleidingen. Ook hebben we veel aandacht voor duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, persoonlijke ontwikkeling en werkgeluk/-plezier. Als medewerker van Combinatie Jeugdzorg lever je een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de jeugdzorg die wij bieden. Je werkt in een professionele werkomgeving waar ontwikkeling centraal staat. Dit doe je samen met betrokken collega’s in een informele sfeer.

Combinatie Jeugdzorg heeft als kernwaarden: vertrouwen, verbinden, kracht, plezier en trots. Deze begrippen geven kleur en sturing aan de manier waarop we onze organisatie hebben ingericht en welke bedrijfscultuur wij nastreven. Wij gunnen elk kind een thuis & toekomst. We doen wat helpt. We luisteren goed naar het verhaal van elk kind en gezin en gaan samen aan de slag. We doen ons werk vanuit betrokkenheid, oprechte aandacht, passie en respect. Bij ons staat de mens voorop. Kinderen en gezinnen kunnen rekenen op deskundige hulpverleners die er voor ze zijn. Die het verschil maken. Die niet loslaten maar durven zoeken naar creatieve oplossingen. We hebben oog en oor voor problemen én geloven dat in ieder kind en iedere ouder kracht en talent schuilt. 

Behandelvisie en -methoden

Ieder kind heeft het recht op te groeien in een gezin. Dat is de kern van ‘Wonen doe je thuis’, al vele jaren het inhoudelijke kader van ons werk. Uitgangspunt is veilig opgroeien in het eigen gezin of in een pleeggezin, en kunnen terugvallen op een steunend netwerk van familie en vrienden.

Uitgaan van mogelijkheden

Onze behandeling is gezinsgericht: kinderen jongeren en hun ouders staan centraal. Wij sluiten aan bij hun mogelijkheden en talenten. Samen werken we aan een positief toekomstperspectief en aan het herstellen van het plezier in opvoeden.

Onze behandelvisie is gebaseerd op de uitgangspunten van de positieve psychologie, orthopedagogiek en systeemtherapie. We ondersteunen kinderen, jongeren en hun ouders in het benutten van eigen kracht, zodat ze zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen en meedoen in de samenleving: school, werk, wonen, vrijetijdsbesteding, sociale relaties. Behandeling zien we als het opbouwen en uitbreiden van wat goed is en het ontwikkelen van talenten. De focus ligt op positieve emoties en op het versterken van het vertrouwen in het eigen kunnen. Zo ontstaat er meer ruimte voor veerkracht, creativiteit en probleemoplossend vermogen.

Methodische pijlers

Met de positieve psychologie, orthopedagogiek en systeemtherapie als basis werken onze hulpverleners vanuit drie methodische ‘pijlers’: systeemgericht werken, competentiegericht werken en basiscommunicatie. Door daarbij oplossingsgericht aan de slag te gaan, sluiten we aan bij de eigen oplossingsrichtingen van kinderen, jongeren en ouders.

Voor meer informatie over ‘Wonen doe je thuis’ en onze methodische pijlers en voorbeelden van methoden, klik je hieronder.Jaarmagazine 2021&CO

Ieder jaar brengen wij een gevarieerd en kleurrijk magazine uit. In interviews en andere artikelen lees je over de belangrijkste ontwikkelingen van 2021.

Ons werkgebied

Onze bijna 500 professionals werken in Zuidoost-Brabant. We hebben hoofdlocaties in Eindhoven, Helmond en Veldhoven en ongeveer 30 kleinere locaties verspreid over de regio. Ook onze circa 450 pleeggezinnen wonen vooral in deze regio.

Vragen?

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met onze recruiter Naomi.