Skip to content

Leren en ontwikkelen

Wij zijn trots op het wederom behalen van de Cedeo-erkenning voor ons trainingsaanbod voor professionals, zowel voor ons maatwerkaanbod (incompany trainingen) als ons intern scholingsaanbod (open inschrijving). Maar liefst 98% van de benaderde opdrachtgevers en deelnemers hebben aangegeven (zeer) tevreden te zijn, waarmee onze trainingen ruim scoren boven de 80% norm van Cedeo.

Ook interesse in een van onze trainingen? Bekijk het aanbod of neem direct contact op met het expertisecentrum Beroepsontwikkeling van Combinatie Jeugdzorg.

Praktijkprogramma SKJ

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is hét beroepsregister voor jeugd- en gezinsprofessionals in Nederland. Met deze registratie laat je aan jeugdigen, ouders en opdrachtgevers zien dat je ervaring, kennis en vaardigheden hebt om goede hulp te bieden in complexe situaties. Ook laat je hiermee zien dat je continu werkt aan je vakbekwaamheid en investeert in de kwaliteit van je vak.

Registratie voor jeugd- en gezinsprofessionals Professionals binnen het primaire proces bij Combinatie Jeugdzorg, werkzaam in een hbo-functie, moeten zich registreren in het SKJ. Wist je dat wij je kunnen helpen met jouw registratie? Je doorloopt dan geheel op onze kosten een geaccrediteerd praktijkprogramma van 6 tot 12 maanden. Na het behalen van het praktijkprogramma kan jij je registreren als jeugd- en gezinsprofessional.

Scholingsprogramma

We bieden een zeer uitgebreid intern scholingsprogramma aan. We doen dit omdat we willen blijven investeren in de deskundigheid, het vakmanschap en de professionaliteit van al onze medewerkers. We vinden het belangrijk dat je als professional en als mens blijft groeien. We geloven dat inspiratie en bevlogenheid essentieel zijn voor het geven van goede hulp en het hebben en houden van een goede balans in de complexiteit van datgene wat er voortdurend van ons gevraagd wordt. Ons scholingsprogramma heeft met uitstekende resultaten opnieuw de Cedeo erkenning behaald. Ook is Combinatie Jeugdzorg een CRKBO geregistreerde organisatie. Hiermee staan we garant voor een hoge kwaliteit van ons aanbod. Een groot aantal trainingen is SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) geaccrediteerd voor  jeugd- en gezinsprofessionals. Hiermee worden hbo-geregistreerde medewerkers in belangrijke mate ondersteund bij het behalen van de registratie-eisen vanuit het beroepsregister.

Vragen?

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met onze recruiter Naomi.