Skip to content

Pleegzorgbegeleider (Veldhoven, 24-36 uur)

Eindhoven / Veldhoven, Noord-Brabant, Nederland€ 2.817 - € 4.207 per maandPleegzorg & Gezinshuizen

Functieomschrijving

Ben jij de daadkrachtige jeugdhulpverlener die graag de regierol neemt? Is ondersteunen en positioneren van kind, ouders, pleegouders en netwerk jouw tweede natuur? Maak jij je als verbinder hard voor het opbouwen en onderhouden van een langdurige werkrelatie met de verschillende partijen binnen pleegzorg? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Jouw rol

Als ambulant hulpverlener bied je specialistische ondersteuning aan pleeggezinnen en de bij hen geplaatste kinderen. Je werkt in gezinnen met diverse problematiek, zoals hechtingsproblematiek, systeemproblematiek, complexe gedragsproblemen en loyaliteitsproblemen. De leeftijd van de kinderen en jongeren is tussen de 0 en 23 jaar. In deze rol is het van belang om vanuit een meerzijdige partijdigheid de belangen van ouders, pleegouders en pleegkinderen te zien. Dat maakt het werken binnen pleegzorg leuk, maar ook uitdagend!

Daarnaast bestaat je werk uit:

 • Het voeren van de regie over het gehele hulpverleningstraject.
 • Het opstellen en uitvoeren van een plan van aanpak met betrokkenen en het ondersteunen bij de realisatie hiervan.
 • Het plegen van interventies, zodat er een zo optimaal mogelijk en veilig groei- en opvoedklimaat voor het pleegkind wordt gerealiseerd.
 • Het ondersteunen en positioneren van ouders en het netwerk van het pleegkind.
 • Het opstellen van hulpverleningsplannen (voor de pleegzorgplaatsing) en het verzorgen van periodieke rapportages over de voortgang van het hulpverleningsproces.
 • Het leveren van een actieve bijdrage aan het vinden van een balans in de samenwerking met alle betrokkenen (ouders, pleegouders, kind, netwerk, zorgteam, externe instanties) bij de hulpverlening waarbij verschillende belangen spelen.

Jouw werkplek

Je werkt met name in de thuissituatie van deze gezinnen in ons werkgebied Zuidoost-Brabant. De pleegzorgteams zijn onderverdeeld in drie regio’s: Eindhoven, Helmond en Veldhoven.

Combinatie Jeugdzorg werkt vanuit een vraaggestuurde visie waarbij de cliënt en zijn/haar omgeving centraal staat in het hulpverleningsproces. Als zelfstandig werkend ambulant hulpverlener maak je deel uit van een zelforganiserend team met veel expertise. Autonomie en met en van elkaar leren staat bij ons centraal. Op frequente basis vindt intervisie, casuïstiekbespreking en reflectie met elkaar plaats. Er is veel ruimte voor professionele ontwikkeling. Je werkt zelfstandig, deelt je eigen werk in en wordt hierin optimaal gefaciliteerd.

Je toekomstige collega aan het woord:als ambulant hulpverlener werk je zelfstandig, maar in het team kunnen we bij elkaar terecht. Er wordt tijd voor je gemaakt en echt naar je geluisterd. Daarnaast krijg je de ruimte om flexibel te werken en je eigen tijd in te delen. Je komt in uiteenlopende gezinssituaties. Dit maakt ons werk dynamisch en afwisselend!”

Vereisten

Jouw inbreng

 • In het bezit van een relevant Hbo beroepsdiploma.
 • Geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) of de mogelijkheid om je te registreren.
 • Bekend met contextueel theoretische uitgangspunten en het vermogen tot invoegen in uiteenlopende gezinssituaties
 • Kennis en ervaring op het gebied van pleegzorg en/of gezinsbegeleiding.
 • Kennis en ervaring met hulpverlening binnen complexe netwerken in crisissituaties.
 • Een zelfstandige, planmatige en methodische werkwijze.
 • Activerend en ondersteunend, evenals de bereidheid om flexibel te werken.
 • In het bezit van een rijbewijs en eigen vervoer.

Onze inbreng

 • CAO Jeugdzorg. Schaal 9 met een minimum van €2.817,- en een maximum van €4.207,- bij een fulltime dienstverband (36 uur).
 • Een laptop en mobiele telefoon.
 • Ruimte om werktijden en -dagen flexibel in te richten.
 • Een uitgebreid scholingsaanbod. Breed scala op de werkvorm toegespitste opleidings- en ontwikkelmogelijkheden en geaccrediteerde trainingen.
 • Een dertiende maand, vakantietoeslag en een pensioenregeling van Zorg & Welzijn.


Dit zijn wij!

Combinatie Jeugdzorg helpt kinderen, jongeren en hun gezinnen bij complexe vragen over opvoeden en opgroeien. Onze behandeling is gericht op het gezin en de naaste omgeving van het gezin. Samen werken we zoveel mogelijk in de thuissituatie, waar nodig gecombineerd met hulp op een van onze locaties. Ook is (tijdelijke) opvang mogelijk in een pleeggezin of gezinshuis.

Wij gunnen elk kind een thuis & toekomst. Samen met het gezin zoeken we naar oplossingen die een stevige basis vormen om samen verder te gaan, nu en in de toekomst.

Onze organisatie werkt vooral in Zuidoost-Brabant en Midden-Limburg. We hebben hoofdlocaties in Eindhoven, Helmond, Veldhoven en Heibloem en ongeveer 30 kleinere locaties verspreid over de regio. Ook onze circa 450 pleeggezinnen wonen vooral in deze regio. Kijk voor meer informatie ook eens op onze website: https://www.combinatiejeugdzorg.nl.


Wacht niet te lang!

We sluiten deze vacature op zodra we een kandidaat hebben gevonden, dus we zien jouw sollicitatie graag voor die datum binnenkomen. 

Heb je inhoudelijke vragen? Neem dan contact op met Marinka de Schipper, Manager primair proces via 06-57 99 6093. Voor vragen over de procedure neem dan contact op met Stephanie Guemalmazian, recruiter bij Combinatie Jeugdzorg via 06-57 83 20 73 (ook WhatsApp) of via vacatures@combinatiejeugdzorg.nl.

of