Gezinshuis Plus (Zuidoost-Brabant)

Functieomschrijving

Ieder kind heeft recht om in een liefdevol gezin op te groeien’.


Dit is de kapstok voor de behandelvisie van Combinatie Jeugdzorg: “wonen doen je thuis”. Voor kinderen die niet in hun eigen gezin kunnen opgroeien is ‘thuis’ een pleeggezin of een gezinshuis als beste alternatieve opvoedingssituatie. Combinatie Jeugdzorg constateert dat er een doelgroep is waarbij een alternatief voor een behandelgroep wenselijk is. Het betreft jongeren met complexe problematiek die veel baat hebben bij een gezinssituatie waarbij nabijheid en vaste gezichten geborgd zijn. Er is een professionele opvoedomgeving noodzakelijk, met zo nodig aanvullende behandeling en therapie. Hulpvormen zoals een behandelgroep, pleeggezin of gezinshuis zijn niet toereikend vanwege de complexe problematiek en de behandeling die nodig is voor deze doelgroep.


Daarom start Combinatie Jeugdzorg met het Gezinshuis Plus. Gezinshuis Plus biedt een professionele en veilige opvoedomgeving. De opvoeding wordt vormgegeven door de gezinshuisouder en de partner (vrijwilliger), maar dit doe je natuurlijk niet alleen. Samen met de ambulant hulpverlener, pedagogisch medewerker en gedragswetenschapper vorm je het behandelteam. Je werkt nauw samen met de jeugdige, ouders, eventuele (gezins)voogd en verwijzer. De pedagogisch medewerker is 24 uur per week in het gezinshuis en is flexibel inzetbaar op de momenten waarop er ondersteuning nodig is. De pedagogisch medewerker is het eerste aanspreekpunt voor de jongere, ouders en andere betrokkenen. Als behandelteam werk je intensief samen om een effectieve behandeling neer te zetten in een positief orthopedagogisch klimaat. De samenwerking is essentieel voor het succes van het traject. 


Daarnaast bestaat je werk bestaat uit…

 • Het vorm geven aan de opvoeding, verzorging en behandeling zoals beschreven in het hulpverleningsplan.
 • Het opvoeden en begeleiden van de jeugdigen, waarbij de nadruk ligt op observeren, behandelen en stimuleren.
 • Het werken aan de verbetering van het gedrag van de jeugdigen, zoals het stimuleren van sociale vaardigheden.
 • Het samenwerken met de ouders en het netwerk van het kind, waarbij je ondersteund wordt door een ambulant hulpverlener, pedagogisch medewerker en gedragswetenschapper.
 • Het vastleggen van en uitvoering geven aan het hulpverleningsplan.
 • Het verrichten van administratief-organisatorische werkzaamheden, zoals het beheer van gezinshuisgelden en rapportage met betrekking tot de geplaatste jeugdigen.


De doelgroep

De doelgroep betreft hoofdzakelijk jongeren van 10 tot 18 jaar, die nu vaak behandeld worden op een behandelgroep. De jongeren hebben complexe gedrags- en/of ontwikkelingsproblematiek, veelal in combinatie met ernstige opvoedingsproblemen en/of complexe systeemproblematiek. Het betreft jongeren met psychosociale problematiek waarbij (tijdelijke) uithuisplaatsing aangewezen is, maar wel zicht is op terug werken naar huis of op het aanleren van vaardigheden om zelfstandig te wonen.


Als gezinshuis bied je een plek voor 4 geplaatste gezinshuiskinderen. Het accent binnen het Gezinshuis Plus ligt niet op wonen of opgroeien, maar op behandeling gedurende 6 tot 18 maanden. Daarna vindt uitstroom plaats naar huis, kleinschalige voorziening zoals pleeggezin of gezinshuis of richting zelfstandigheid. Het systeem waar de jongere vandaag komt, blijft altijd een onderdeel van de totale hulpverlening. Eén van de belangrijkste aspecten in het samenwerken met ouders is dat je als gezinshuisouder erkenning hebt voor de ouderrol van de ouders van de uit huis geplaatste jongere.

Functievereisten


Jouw inbreng

 • Minimaal een afgeronde hbo-opleiding en SKJ geregistreerd.
 • Woonachtig in of bereid om te verhuizen naar de regio Zuidoost-Brabant of de gemeente Leudal.
 • Plek voor 4 gezinshuiskinderen in een eigen woning of in een pand van Combinatie Jeugdzorg.
 • Een tweeoudergezin is essentieel en dus een voorwaarde.
 • In het bezit van een geldig rijbewijs en een auto.


Gezinshuisouders zijn de stabiele factor voor onze kinderen. Er zijn een aantal (vanzelfsprekende) elementen die verwacht worden:

 • een praktische en doortastende inslag;
 • kunnen relativeren, vertrouwen hebben in eigen handelen en willen leren van tegenslagen;
 • kunnen omgaan met het principe van afstand en nabijheid en aansluiten bij de behoeftes van de jeugdigen;
 • kunnen werken vanuit principe van meerzijdige partijdigheid;
 • beschikken over de benodigde levenservaring vanuit een stabiele relatie;
 • je bent je ervan bewust dat het opnemen en opvoeden van een kind dat niet van jezelf is, effect kan hebben op je eigen gezins- en privésituatie.


Onze inbreng

 • De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor 36 uur uitgaande van 4 kinderen.
 • Salariëring volgens CAO Jeugdzorg schaal 8 met een minimum van €2403,- bruto per maand met een uitloop tot maximaal €3568,- bruto per maand bij 4 kinderen. Doorgroei op termijn naar schaal 9 behoort tot de mogelijkheden.
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder pensioenregeling van Zorg & Welzijn, vakantietoeslag en een dertiende maand.
 • Combinatie Jeugdzorg heeft eigen aanvullende arbeidsvoorwaarden voor gezinshuisouders.


Dit zijn wij!

Combinatie Jeugdzorg helpt kinderen, jongeren en hun gezinnen bij complexe vragen over opvoeden en opgroeien. Onze behandeling is gericht op het gezin en de naaste omgeving van het gezin. Samen werken we zoveel mogelijk in de thuissituatie, waar nodig gecombineerd met hulp op een van onze locaties. Ook is (tijdelijke) opvang mogelijk in een pleeggezin of gezinshuis.

Wij gunnen elk kind een thuis & toekomst. Samen met het gezin zoeken we naar oplossingen die een stevige basis vormen om samen verder te gaan, nu en in de toekomst.

Onze organisatie werkt vooral in Zuidoost-Brabant. We hebben hoofdlocaties in Eindhoven, Helmond en Veldhoven en ongeveer 30 kleinere locaties verspreid over de regio. Ook onze circa 450 pleeggezinnen wonen vooral in deze regio. Kijk voor meer informatie ook eens op onze website: https://www.combinatiejeugdzorg.nl/.


Meer informatie?

Wil je meer informatie over Gezinshuis Plus, neem dan contact op met Naomi v.d. Akker, recruiter bij Combinatie Jeugdzorg via 06 20 73 85 27 (ook WhatsApp) of via vacatures@combinatiejeugdzorg.nl.


Solliciteren kan via onderstaande button. 


Een voorbereidingstraject, een assessment en VOG maken onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.